KIITOS!

Viestin lähettäminen onnistui.
Olemme teihin yhteydessä viestin vastaanotettuamme. 

Innovaatioseteli.eu on kokenei­den kasvuyrit­täjien yhteinen sivus­to, jon­ka kaut­ta tar­joamme mak­su­ton­ta neu­von­taa yri­tys­ten mah­dol­lisu­ud­es­ta saa­da julk­isia tukia. Innovaatioseteli.eu ei ole Busi­ness Fin­landin eikä ELY-keskuk­sen ylläpitämä sivus­to. Tavoit­teenamme on aut­taa suo­ma­laisia yri­tyk­siä kasvu­un ja kansainvälistymiseen.

info@innovaatioseteli.eu
020 7500 285

Pos­tiosoite:
Inno­vaa­tioseteli
PL 8
FI-00981 HELSINKI